Historie 2009-2018

2009

Rok je doslova ve znamení oslav 120. výročí založení sboru. A bylo to skutečně náročné, neboť jsme pořádali mnoho akcí, které jsme spojili s tímto výročím, a rozložili je do celého roku 2009. Hlavní program oslav připadl na víkend 12. – 14. června. Ze spousty nápadů a myšlenek jsme museli vytvořit finančně i pořadatelsky přijatelný program, který budeme schopni zvládnout. Hlavně jsme se chtěli vyhnout podobným problémům jako před 10 lety, kdy jsme sbor zadlužili. A to se nakonec podařilo a snad i návštěvníci všech akcí byli spokojeni. Dík za to patří sponzorům a všem, kteří se na tak rozsáhlém programu podíleli. Důkladně jsme se věnovali propagaci výročí, všem členům výboru byly pořízeny vycházkové uniformy, provedli jsme velký úklid zbrojnice, nechali vyrobit upomínkové předměty, vytvořili a dali vytisknout 3 vlastní barevné přílohy Šlapanického zpravodaje, vydali vystřihovánky naší techniky, nechali za účelem vystavení vyrobit a zarámovat věrnou kopii zakládající listiny atd. Podařilo se získat významného sponzora, firmu Brouček a beruška, která nám vytvořila internetové stránky. Ty byly oficiálně spuštěny na slavnostní výroční schůzi, která se konala na dvoře MěÚ, a zúčastnilo se jí cca 100 lidí.

Bohužel před oslavami samotnými zemřel člen, který tradičně tvořil výstavy ve zbrojnici. Z jeho sbírek hasičského materiálu se uskutečnilo několik takovýchto výročních expozic. Nezbývalo, než improvizovat, ale výstavu jsme snad nakonec zvládli.

I tentokrát se podařilo na významné výročí zapůjčit Tatru z roku 1920 z muzea v Přibyslavi. Chtěli jsme ukázat i Tatru 623, kterou jsme prodali sběrateli v roce 2006, ale nepodařilo se nám ji vypátrat.

Z inventáře byl bez náhrady vyřazen fotoaparát z roku 1998. Technologický pokrok přinesl digitální fotoaparáty, které se rozšířily do takové míry, že není třeba, aby měl sbor vlastní, aniž by to ohrozilo existenci sborového fotoarchívu. V zasedací místnosti byly zásluhou členů vybudovány vestavěné skříně. Slouží zejména k uložení krojů, ale i dalších věcí sboru i JSDH. Výbor sboru schválil jednotný civilní oděv pro členy, kteří budou mít zájem si jej zakoupit. Jedná se o polokošile a mikiny, které by měli sloužit k reprezentaci sboru i JSDH zejména při pořádaných akcích. Oblečení se setkalo s velkým ohlasem a zájem o ně je obrovský.

Kromě vlastních oslav jsme plnili i jiné společenské povinnosti – např. slavnostní předání repasované CAS 32 T815 v Křenovicích, ukázky našeho vozidla MAN ve Tvarožné, účast na oslavách 120. výročí založení SDH Moutnice, účast na VČS a slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice v Zastávce u Brna a účast na VČS v Bedřichovicích.

V létě se ve zbrojnici na malé posezení sešla jedna generace bývalých i současných členů sboru, kteří družně zavzpomínali na léta prožitá ve zbrojnici i na ty, kteří se nemohli srazu zúčastnit. Vedení oddílu mládeže bylo obohaceno o nové, kvalifikované vedoucí. Oddíl absolvoval výlet, půldenní brigádu u firmy Čegan, opět společný tábor s SDH Brno–Vinohrady u obce Sloup a vánoční besídku. Vedle všech těchto událostí se nadále vyostřují vztahy s městem. Dokonce jsme, díky naschválu ze strany města, byli nuceni zrušit jednu zábavu v parku. Po e–mailové přestřelce s místostarostou města to vyvrcholilo jeho návštěvou na výborové schůzi, kde se stejně naše vztahy nevyřešily a obě strany se spíše ujistily o vzájemném nepřátelství. Příspěvky do Šlapanického zpravodaje začala ovlivňovat cenzura vedení města. Byli jsme dokonce nuceni k úpravám textu. Dalším neveselým zážitkem byla pokuta vyměřená Krajskou hygienickou stanicí. Sbor ji musel zaplatit za překročení limitů hluku při jedné ze zábav v parku.

I letos se jednotka dočkala obměny vozového parku. TA Škoda Forman byla nahrazena větším vozidlem VW Transporter, který byl opět převeden bezplatně na město z HZS JmK. Členové jednotky provedli svépomocí potřebné úpravy. Ty finišovaly ještě v den začátku oslav a vozidlo tak mohlo být oficiálně uvedeno do provozu v rámci slavnostní schůze. Ovšem i sbor si pořídil po několika letech vlastní mobilní techniku. Jsou to 2 jízdní kola, která dlouhá léta ležela ve zbrojnici, aniž by se k nim kdokoli hlásil. Za pomoci sponzorů byla přelakována na červeno, opravena a označena reflexními polepy. Určitě své využití naleznou. Za rok 2009 jsme toho stihli opravdu hodně. Výjezdy JSDH jsou od tohoto roku evidovány ve zvláštní sekci těchto stránek.