Členové jednotky

Jiří Zvešper

velitel

Radek Ivičič

zástupce velitele

Petr Fišer

velitel družstva

Ondřej Bednář

velitel družstva

Michal Brunclík

velitel družstva

Michal Kokeš

velitel družstva

Bronislav Kočí

strojník, garážmistr

Jan Fojtík

strojník,zást. garážmistra

Jiří Jeniš

strojník

Tomáš Macháček

strojník

Michal Velan

strojník

Martin Šebek

strojník

Vít Hanáček

hasič

Petr Vostal

hasič

Zbyněk Sirový

hasič

Přemysl Parma

hasič

Lukáš Daněk

hasič

Martin Staněk

hasič

Milan Kočí ml.

hasič

Petr Velan

hasič

Petr Brunclík

hasič

Zdeněk Martínek

hasič

Drahomír Křenek

hasič

ml. Petr Brunclík

hasič